Fortegnet av et nytt IKT-system for landsdekkende , digitalt innkreving av gebyr krever en nøytral, uavhengig kontroll av oppfyllelse av kontrakten og operativ beredskap av systemet.