Med våre data engineering- og data science-spesialister utvikler vi skreddersydde applikasjonsscenarier: fra analyse av kundereise og prediktivt vedlikehold til det vi kaller intelligente anbefalinger.