Slik leverer vi verdi gjennom våre tjenester

VÅR KOMPETANSE

Strategy

IT Strategi

IT Strategi

Innretting av IT for å bli en verdsatt partner til forretningen

Gjennom økt digitalisering blir IT en kritisk suksessfaktor.

Det er et paradigmeskifte. Rollen til IT har modnet fra å være en klassisk tjenesteleverandør til å bli en sentralaktør i etablering av nye produkter og tjenester. IT er nå avgjørende for å flytte produksjon, virksomhet og kundemodeller inn i den digitale fremtiden.

Vi hjelper deg å realisere det strategiske IT potensialet, i lys av de viktigste faktorene for endring, og til å bli et uunnværlig ledd i verdikjeden.

IT Virksomhets- arkitektur

IT Virksomhetsarkitektur

Transformasjon til et fremtidsrettet målbilde

Bedrifter endres og dermed kravene til IT virksomhetsarkitektur.

IT-organisasjon og IT applikasjon og systemmiljø må være i stand til å holde tritt med denne endringen. Grunnlaget for dette er et utkast til et fremtidssikkert målbilde.

Vi hjelper deg å definere denne visjonen for IT Enterprise Architecture og vellykket utføre transformasjonen.

Prosjekt Portefølje- styring

Prosjektporteføljestyring (PPM)

Konsekvent prioritering og gjennomføring av strategiske mål

Med vår velprøvde IT Alignment metode skaper vi strukturer og prosesser for å gjøre deg i stand til å proaktivt vurdere effekten av dine strategiske beslutninger og raskt implementere strategien gjennom (agile) IT-prosjekter.

Ved å effektivisere porteføljen din, gjør vi det mulig å raskt integrere nye prosjekter, samtidig opprettholde det store bildet på tvers av alle tiltak.

Vi hjelper deg å prioritere prosjekter i tråd med de strategiske målene og overvåke deres realisering. Vi har løsninger for porteføljestyring i vårt Project Center of Excellence: http://ppm.darcblue.no

Strategy

IT Strategi

IT Strategi

Innretting av IT for å bli en verdsatt partner til forretningen

Gjennom økt digitalisering blir IT en kritisk suksessfaktor.

Det er et paradigmeskifte. Rollen til IT har modnet fra å være en klassisk tjenesteleverandør til å bli en sentralaktør i etablering av nye produkter og tjenester. IT er nå avgjørende for å flytte produksjon, virksomhet og kundemodeller inn i den digitale fremtiden.

Vi hjelper deg å realisere det strategiske IT potensialet, i lys av de viktigste faktorene for endring, og til å bli et uunnværlig ledd i verdikjeden.

IT Virksomhets- arkitektur

IT Virksomhetsarkitektur

Transformasjon til et fremtidsrettet målbilde

Bedrifter endres og dermed kravene til IT virksomhetsarkitektur.

IT-organisasjon og IT applikasjon og systemmiljø må være i stand til å holde tritt med denne endringen. Grunnlaget for dette er et utkast til et fremtidssikkert målbilde.

Vi hjelper deg å definere denne visjonen for IT Enterprise Architecture og vellykket utføre transformasjonen.

Prosjekt Portefølje- styring

Prosjektporteføljestyring (PPM)

Konsekvent prioritering og gjennomføring av strategiske mål

Med vår velprøvde IT Alignment metode skaper vi strukturer og prosesser for å gjøre deg i stand til å proaktivt vurdere effekten av dine strategiske beslutninger og raskt implementere strategien gjennom (agile) IT-prosjekter.

Ved å effektivisere porteføljen din, gjør vi det mulig å raskt integrere nye prosjekter, samtidig opprettholde det store bildet på tvers av alle tiltak.

Vi hjelper deg å prioritere prosjekter i tråd med de strategiske målene og overvåke deres realisering. Vi har løsninger for porteføljestyring i vårt Project Center of Excellence: http://ppm.darcblue.no

Guidance

IT Project performance

IT Prosjektytelse

Konsekvent, verdiskapende og målorientert prosjektledelse

Dine mål er våre mål. Vi har en helhetlig tilnærming til prosjekter og veileder med stødig hånd til resultater. For å oppnå dette, bruker vi anerkjente vurderingsmetoder for kvalifisert testing og evaluering av arbeidsresultater, prosesser, samt kostnader og risiko.

Vi er objektive og upartiske rådgivere som arbeider for å fremme interessene til ledelsen. Som eksterne rådgivere kan vi utvikle nøytrale analyser (2nd opinion). Vi bidrar også med PMO støtte på C-nivå  og har eksperter og løsninger for prosjektstyring: http://ppm.darcblue.no

IT Service Performance

IT Serviceytelse

Spesifiserte tjenester og effektive serviceorganisasjoner

State of the art IT-drift, evne til å levere pålitelig avtaler og konkrete tjenester som møter og samtidig holder servicenivåer og kostnadene i sjakk. Vårt hovedfokus er å optimalisere og tilpasse bruken av standard prosesser for din bedrift.

Vårt hovedfokus er å optimalisere og tilpasse bruken av standard prosesser for din bedrift.

Vi hjelper deg å fokusere på dine IT-tjenester for å kontinuerlig forbedre dine leveringskrav.

IT Governance

IT Governance

Effektive strukturer og transparente prosesser i IT

Enten i linjeorganisasjonen eller prosjekt – grunnlaget for en vellykket levering av tjenester er livskraftig og bindende prosessmodeller ,enten klassisk eller smidig eller best-of-breed,

effektive strukturer og prosedyrer samt effektive beslutningsveier . I forbindelse med de vurderinger avgjør vi og vurdere gjennomføringen av nIT-prosjekter og IT-organisasjoner transparent og omfattende.

Vi hjelper deg, fra anerkjente IT styringsmodeller , for å designe og å etablere tilpassede strukturer, prosesser og KPIer for IT eller IT-prosjekter henholdsvis .

Excellence

Prosjektledere

Prosjektledere

Vi driver prosjekter med vår omfattende erfaring både nasjonalt og internasjonalt

IT-tiltak er viktige faktorer i suksessen for din virksomhet, og kan legge et stort ansvar på skuldrene til program og prosjektledelse.

Prosess og tekniske ferdigheter er nødvendige for å lykkes.

Vi leder IT-prosjekter til suksess gjennom å løse komplekse situasjoner som oppstår, og ved å opprettholde fokus på målet.

Interim manager

Interim manager

På kort varsel, tar vi ansvar for funksjoner i din IT-ledelse

Kontinuitet i ledelsen er en nøkkelfaktor for ytelsen til IT.

Når det er problemer med ansatte kan vi komme inn og sikre ytelse, stabilitet og åpenhet i IT-driften fra dag én .

Våre ansatte er erfarne ledere som umiddelbart kan påta seg ansvaret inntil det er mulig å fylle en stilling.

Ledende Eksperter

Ledende Eksperter

Vi har eller finner den rette eksperten for deg

et gjelder for alle ambisiøse tiltak i produktiviteten og prosjektorganisasjoner :
Ingenting fungerer uten gode medarbeidere!

Har vi ikke den nødvendige eksperten innen vår organisasjon har vi etablert et nettverk av ledende eksperter og samarbeidspartnere gjennom mange års samarbeid på mange prosjekter.

Vi er glade for å tilby disse ekspertene til å anta pålitelig viktige oppgaver og skape eksepsjonelle løsninger.