Slik leverer vi verdi gjennom våre tjenester

VÅR KOMPETANSE

Strategy

IT Strategi

Innretting av IT for å bli en verdsatt partner til forretningen

Gjennom økt digitalisering blir IT en kritisk suksessfaktor.

Det er et paradigmeskifte. Rollen til IT har modnet fra å være en klassisk tjenesteleverandør til å bli en sentralaktør i etablering av nye produkter og tjenester. IT er nå avgjørende for å flytte produksjon, virksomhet og kundemodeller inn i den digitale fremtiden.

Vi hjelper deg å realisere det strategiske IT potensialet, i lys av de viktigste faktorene for endring, og til å bli et uunnværlig ledd i verdikjeden.

IT Virksomhetsarkitektur

Transformasjon til et fremtidsrettet målbilde

Bedrifter endres og dermed kravene til IT virksomhetsarkitektur.

IT-organisasjon og IT applikasjon og systemmiljø må være i stand til å holde tritt med denne endringen. Grunnlaget for dette er et utkast til et fremtidssikkert målbilde.

Vi hjelper deg å definere denne visjonen for IT Enterprise Architecture og vellykket utføre transformasjonen.

Prosjektporteføljestyring (PPM)

Konsekvent prioritering og gjennomføring av strategiske mål

Med vår velprøvde IT Alignment metode skaper vi strukturer og prosesser for å gjøre deg i stand til å proaktivt vurdere effekten av dine strategiske beslutninger og raskt implementere strategien gjennom (agile) IT-prosjekter.

Ved å effektivisere porteføljen din, gjør vi det mulig å raskt integrere nye prosjekter, samtidig opprettholde det store bildet på tvers av alle tiltak.

Vi hjelper deg å prioritere prosjekter i tråd med de strategiske målene og følge opp verdirealisering. 

Strategy

IT Strategi

Innretting av IT for å bli en verdsatt partner til forretningen

Gjennom økt digitalisering blir IT en kritisk suksessfaktor.

Det er et paradigmeskifte. Rollen til IT har modnet fra å være en klassisk tjenesteleverandør til å bli en sentralaktør i etablering av nye produkter og tjenester. IT er nå avgjørende for å flytte produksjon, virksomhet og kundemodeller inn i den digitale fremtiden.

Vi hjelper deg å realisere det strategiske IT potensialet, i lys av de viktigste faktorene for endring, og til å bli et uunnværlig ledd i verdikjeden.

IT Virksomhetsarkitektur

Transformasjon til et fremtidsrettet målbilde

Bedrifter endres og dermed kravene til IT virksomhetsarkitektur.

IT-organisasjon og IT applikasjon og systemmiljø må være i stand til å holde tritt med denne endringen. Grunnlaget for dette er et utkast til et fremtidssikkert målbilde.

Vi hjelper deg å definere denne visjonen for IT Enterprise Architecture og vellykket utføre transformasjonen.

Prosjektporteføljestyring (PPM)

Konsekvent prioritering og gjennomføring av strategiske mål

Med vår velprøvde IT Alignment metode skaper vi strukturer og prosesser for å gjøre deg i stand til å proaktivt vurdere effekten av dine strategiske beslutninger og raskt implementere strategien gjennom (agile) IT-prosjekter.

Ved å effektivisere porteføljen din, gjør vi det mulig å raskt integrere nye prosjekter, samtidig opprettholde det store bildet på tvers av alle tiltak.

Vi hjelper deg å prioritere prosjekter i tråd med de strategiske målene og følge opp verdirealisering. 

Guidance

Digital Transformation

Digital Transformasjon

„Think big – Start small – Scale fast“

Å gjennomføre den digitale transformasjonen krever en tydelig formulert Digital måltilstand, samt definerte tiltak for å oppnå målbildet (Digital agenda & veikart).

Initialisering av en digital transformasjon innebærer vanligvis å etablere et dedikert kjerneteam med forretning og IT samt innføring av Digital Agenda Portfolio Management.

Kjerneteamet utarbeider konsept for Digital Transformation Readiness (inkl. Agile Enablement) og utgjør kjernen for videre skalering i virksomheten (Agile Transition, Digital Mind Set, etc.).

Vi hjelper dere med i gang med en vellykket digital transformasjon teknisk, organisatorisk og metodisk, gjennom vår velprøvde fremgangsmåte.

CIO Advisory

Effektive strukturer og prosesser innen IT

Enten det er i linjen eller i prosjekter – Grunnlaget for en vellykket tjenesteleveranse og transformasjon er praktiske og bindende fremgangsmåter og modeller (klassisk, smidig og hybrid). Etableringen av de best egnede strukturer, prosesser og tjenester for din virksomhet, samt effektive beslutningsprosesser er i fokus for oss.

Vi hjelper deg med å innføre skreddersydde strukturer, prosesser og ytelsesindikatorer basert på utprøvde IT-Governance modeller. Vi evaluerer på en transparent og forståelig måte Execution Readiness i IT-porteføljen, –program og prosjekter, samt i linjen i IT organisasjonen.

Agile Transition

Etablering av smidige arbeidsmetoder i virksomheten

Suksess med digital transformasjon krever god Business IT Alignment – og spesielt mer smidighet i samarbeidet mellom forretning og IT. Det å oppnå denne smidigheten (Agile Transistion) og ikke minst det å skalere den, er en utfordring for hele organisasjonen.

Gjennom målrettet ledelse- og team-coaching som er skreddersydd til behovene i din virksomhet, er Agile Transition og kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet mulig å oppnå.

Vi hjelper dere med å identifisere de riktige smidige metoder og rammeverk, tilpasse dem til deres behov og etablere dem i organisasjonen.

Excellence