Slik leverer vi verdi gjennom våre tjenester

VÅR KOMPETANSE

Strategy

IT Strategi

IT Strategi

Innretting av IT for å bli en verdsatt partner til forretningen

Gjennom økt digitalisering blir IT en kritisk suksessfaktor.

Det er et paradigmeskifte. Rollen til IT har modnet fra å være en klassisk tjenesteleverandør til å bli en sentralaktør i etablering av nye produkter og tjenester. IT er nå avgjørende for å flytte produksjon, virksomhet og kundemodeller inn i den digitale fremtiden.

Vi hjelper deg å realisere det strategiske IT potensialet, i lys av de viktigste faktorene for endring, og til å bli et uunnværlig ledd i verdikjeden.

IT Virksomhets- arkitektur

IT Virksomhetsarkitektur

Transformasjon til et fremtidsrettet målbilde

Bedrifter endres og dermed kravene til IT virksomhetsarkitektur.

IT-organisasjon og IT applikasjon og systemmiljø må være i stand til å holde tritt med denne endringen. Grunnlaget for dette er et utkast til et fremtidssikkert målbilde.

Vi hjelper deg å definere denne visjonen for IT Enterprise Architecture og vellykket utføre transformasjonen.

Prosjekt Portefølje- styring

Prosjektporteføljestyring (PPM)

Konsekvent prioritering og gjennomføring av strategiske mål

Med vår velprøvde IT Alignment metode skaper vi strukturer og prosesser for å gjøre deg i stand til å proaktivt vurdere effekten av dine strategiske beslutninger og raskt implementere strategien gjennom (agile) IT-prosjekter.

Ved å effektivisere porteføljen din, gjør vi det mulig å raskt integrere nye prosjekter, samtidig opprettholde det store bildet på tvers av alle tiltak.

Vi hjelper deg å prioritere prosjekter i tråd med de strategiske målene og overvåke deres realisering. Vi har løsninger for porteføljestyring i vårt Project Center of Excellence: http://ppm.darcblue.no

Strategy

IT Strategi

IT Strategi

Innretting av IT for å bli en verdsatt partner til forretningen

Gjennom økt digitalisering blir IT en kritisk suksessfaktor.

Det er et paradigmeskifte. Rollen til IT har modnet fra å være en klassisk tjenesteleverandør til å bli en sentralaktør i etablering av nye produkter og tjenester. IT er nå avgjørende for å flytte produksjon, virksomhet og kundemodeller inn i den digitale fremtiden.

Vi hjelper deg å realisere det strategiske IT potensialet, i lys av de viktigste faktorene for endring, og til å bli et uunnværlig ledd i verdikjeden.

IT Virksomhets- arkitektur

IT Virksomhetsarkitektur

Transformasjon til et fremtidsrettet målbilde

Bedrifter endres og dermed kravene til IT virksomhetsarkitektur.

IT-organisasjon og IT applikasjon og systemmiljø må være i stand til å holde tritt med denne endringen. Grunnlaget for dette er et utkast til et fremtidssikkert målbilde.

Vi hjelper deg å definere denne visjonen for IT Enterprise Architecture og vellykket utføre transformasjonen.

Prosjekt Portefølje- styring

Prosjektporteføljestyring (PPM)

Konsekvent prioritering og gjennomføring av strategiske mål

Med vår velprøvde IT Alignment metode skaper vi strukturer og prosesser for å gjøre deg i stand til å proaktivt vurdere effekten av dine strategiske beslutninger og raskt implementere strategien gjennom (agile) IT-prosjekter.

Ved å effektivisere porteføljen din, gjør vi det mulig å raskt integrere nye prosjekter, samtidig opprettholde det store bildet på tvers av alle tiltak.

Vi hjelper deg å prioritere prosjekter i tråd med de strategiske målene og overvåke deres realisering. Vi har løsninger for porteføljestyring i vårt Project Center of Excellence: http://ppm.darcblue.no

Guidance

IT Management

IT Management

Effektive strukturer og prosesser innen IT

Enten det er i linjen eller i prosjekter – Grunnlaget for en vellykket tjenesteleveranse og transformasjon er praktiske og bindende fremgangsmåter og modeller (klassisk, smidig og hybrid). Etableringen av de best egnede strukturer, prosesser og tjenester for din virksomhet, samt effektive beslutningsprosesser er i fokus for oss.

Vi hjelper deg med å innføre skreddersydde strukturer, prosesser og ytelsesindikatorer basert på utprøvde IT-Governance modeller. Vi evaluerer på en transparent og forståelig måte Execution Readiness i IT-porteføljen, –program og prosjekter, samt i linjen i IT organisasjonen.

Agility

Agility@

Etablering av smidige arbeidsmetoder i virksomheten

Suksess med digital transformasjon krever god Business IT Alignment – og spesielt mer smidighet i samarbeidet mellom forretning og IT. Det å oppnå denne smidigheten (Agile Transistion) og ikke minst det å skalere den, er en utfordring for hele organisasjonen.

Gjennom målrettet ledelse- og team-coaching som er skreddersydd til behovene i din virksomhet, er Agile Transition og kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet mulig å oppnå.

Vi hjelper dere med å identifisere de riktige smidige metoder og rammeverk, tilpasse dem til deres behov og etablere dem i organisasjonen.

Digital

Digital Transformasjon

„Think big – Start small – Scale fast“

Å gjennomføre den digitale transformasjonen krever en tydelig formulert Digital måltilstand, samt definerte tiltak for å oppnå målbildet (Digital agenda & veikart).

Initialisering av en digital transformasjon innebærer vanligvis å etablere et dedikert kjerneteam med forretning og IT samt innføring av Digital Agenda Portfolio Management.

Kjerneteamet utarbeider konsept for Digital Transformation Readiness (inkl. Agile Enablement) og utgjør kjernen for videre skalering i virksomheten (Agile Transition, Digital Mind Set, etc.).

Vi hjelper dere med i gang med en vellykket digital transformasjon teknisk, organisatorisk og metodisk, gjennom vår velprøvde fremgangsmåte.

Excellence

Prosjektledere / Interim Manager

Prosjektledere / Interim Manager

Vi driver prosjekter med vår omfattende internasjonale erfaring

IT-tiltak er viktige faktorer i suksessen for din virksomhet, og kan legge et stort ansvar på skuldrene til program og prosjektledelse.

Prosess (agile, klassisk, hybrid) og tekniske ferdigheter og erfaring er nødvendige for å lykkes med IT-prosjekter.

Når det er problemer med ressurser i IT-funksjonen kan vi komme inn og sikre ytelse, stabilitet og åpenhet i IT-driften fra dag én. Kontinuitet i ledelsen er en nøkkelfaktor for ytelsen til IT.

Vi leder IT-prosjekter til suksess gjennom å løse komplekse situasjoner som oppstår, og ved å opprettholde fokus på målet. Våre ansatte er erfarne ledere som umiddelbart kan påta seg ansvaret inntil det er mulig å fylle en stilling.

Ledende Eksperter

Ledende Eksperter

Vi har eller finner den rette eksperten for deg

et gjelder for alle ambisiøse tiltak i produktiviteten og prosjektorganisasjoner:
Ingenting fungerer uten gode medarbeidere!

Har vi ikke den nødvendige eksperten innen vår organisasjon har vi etablert et nettverk av ledende eksperter og samarbeidspartnere gjennom mange års samarbeid på mange prosjekter.

Vi er glade for å tilby disse ekspertene til å anta pålitelig viktige oppgaver og skape eksepsjonelle løsninger.

TEKNOLOGI

Digital Teknologi

Strategisk betydning av digital teknologi

Den kontinuerlige strømmen av nye innovasjoner innenfor digital teknologi gir utrolige muligheter men kommer også med reelle trusler. Vinnende organisasjoner fokuserer på kontinuerlig forbedring av kjernevirksomheten og bygger for å nå et definert fremtidig Digital Target State.

Det å forstå hvordan ny digital teknologi kan gi forretningsverdi har alltid vært en av våre viktigste styrker.

Våre erfarne arkitekter og strategiske teknologikonsulenter kan hjelpe med å vurdere teknologivalg, definere digital target state og bistå med implementeringen av nye løsninger.

Vår modell for introduksjon av ny innovativ teknologi kan være til hjelp for å identifisere og definere en MVP for å realisere verdig raskt og vise mulighetene din organisasjon har.

Mer >>