Referanser

Slider mit Kundenmeinungen

icon citation

REISE, TRANSPORT & LOGISTIKK Mobil tjenesteleverandør (Sveits)

Internasjonalisering og digitalisering krever modernisering, grenseoverskridende integrasjon og flerkanals utvidelse av eksisterende IT-salg plattform.

-

REISE, TRANSPORT & LOGISTIKK Retail Group (Turism divisjon)

Digitalisering av reiseoperatør- virksomhet og turism verdikjeden krever ny utvikling av den sentraliserte innkjøp, produksjon, booking og distribusjon plattform.

FINANS Stor bank (Division Privat Kunder)

Enterprise integrasjon og regulering krever optimalisering av IT-prosjekt og porteføljestyring.

PRODUKSJON Mellomstor næringsmiddelprodusent

Gjennomføringen av selskapets internasjonaliseringsstrategi krever en pålitelig, effektiv IT tilnærming for de nye utsalgssteder.

PRODUKSJON Mellomstor næringsmiddelprodusent

Internasjonalisering og digitalisering krever strategisk (reorientering av IT-organisasjonen.

PRODUKSJON Mellomstor næringsmiddelprodusent

Strategisk posisjonering av IT som en sentral funksjon for alle divisjoner av den internasjonalt operatørselskap krever veldefinert IT-tjenester og mellomværende fakturering prosedyrer.

HELSEVESEN Tjenesteleverandør og operatør av helsesentre (Markedsleder, UK)

Nye forretningsmodeller for bedrifter og private kunder krever kontinuerlig digital produktinnovasjon i et dynamisk marked.

HELSEVESEN, IKT IKT Leverandør og operatør av digitale og mobile helseløsninger (Sveits)

Global raskt voksende kundebase og korte produktinnovasjonssykluser krever optimalisering av programvare levering, vedlikeholds prosesser og kunde prosjektledelse.

HANDEL Mellomstore forhandler og tjenesteleverandør for dokumentdigitaliseringsløsninger (europeisk markedsleder, Frankrike)

Strategiske utenlandske oppkjøp krever migrasjon på en definerte felles IT virksomhetsarkitektur.

Produksjon, Teknologi, Bedrift

Grupp- omorganisering og omstrukturering av IT-funksjoner krever redesign av IT governance.

Produksjon, teknologi, Mellomstore produsent av gummi- og plastprodukter for industrien

Økende digitalisering og regulering krever en gjennomgang av IT-sikkerhet.

OFFENTLIG SEKTOR Føderal myndighet

Ny lovgivning krever utvikling og utskifting av en eksisterende IT-løsning for levering av offentlige tjenester.

Offentlig Privat Samarbeid føderal myndighet (føderal kontor), driftsselskap (IKT)

Fortegnet av et nytt IKT-system for landsdekkende , digitalt innkreving av gebyr krever en nøytral, uavhengig kontroll av oppfyllelse av kontrakten og operativ beredskap av systemet.