Ledige stillinger

Vi er rådgivere og støtter toppledere gjennom deres komplekse transformasjonsarbeid ved å anerkjenne og håndtere utfordringene for IT, ved å finne den riktige digitale / IT-strategiene og sikre gjennomføring av IT-initiativer i henhold til planen ved hjelp av tilpassede
metoder og teknologi.